جشنواره فرهنگی ورزشی موسسه خیریه حضرت رقیه (س) روستای باغ علی باقر امسال هم به پایان رسید.

هدف اصلی جشنواره ، همدلی وهم زبانی اهالی روستا و دور هم بودن ، بوده وهست بنا براین اگر کمبود ویاکاستی دراجرای جشنواره ایجاد شده ، نیازمند پیشنهادات وانتقادات همه عزیزان هستیم.لزوما اگر سال های آینده قرار شد که جشنواره برگزارشودنیازمند همکاری همه هم ولایتی ها درهمه زمینه ها ،مخصوصا درآماده سازی واجرای تمامی مسابقات ومخصوصا روزهای قبل ازبرگزاری جشنواره درروستا می باشد.

 ازهمه کسانی که به هر نوعی به برپایی  واجرای جشنواره ومسابقات کمک کردند تشکر وقدردانی

به عمل می آید. 

موسسه خیریه حضرت رقیه(س) روستای باغ علی باقر

منبع : تا شقایق هست ..... |جشنواره 94
برچسب ها : جشنواره ,حضرت رقیه ,خیریه حضرت ,موسسه خیریه